toetreden tot Folio

Folio is een open platform voor papieren publicaties die:

 • een redactieadres hebben in Vlaanderen
 • periodiek verschijnen (minstens drie nummers per jaar)
 • extra aandacht besteden aan cultuur, literatuur en/of erfgoed in brede zin
 • een bovenlokale zichtbaarheid beogen
 • onafhankelijk gefinancierd worden en niet louter winst-gedreven opereren
 • een reflectieve opzet hebben, meer dan louter beschrijvend of agenderend
 • als lid aanvaard worden door de bestaande leden van Folio

(Op termijn mikt Folio ook op Nederlandse en/of online‐magazines)

Leden van Folio verbinden zich ertoe:

 • één redactielid af te vaardigen dat de algemene vergaderingen bijwoont en zich
  daarnaast engageert binnen een van de vier werkgroepjes in Folio:

  • beleid & onderzoek (welke stem willen we vertolken naar het beleid?)
  • intern netwerk (hoe meer contact en samenwerking tussen tijdschriften?)
  • externe communicatie (hoe ons samen meer zichtbaar maken?)
  • toekomst (hoe gaan we om met allerlei uitdagingen die op ons afkomen?)
 • € 200 lidgeld per jaar te betalen

Neem voor meer informatie contact met ons op.