Wat doet Folio?

Als koepelvereniging voor de literaire, culturele en erfgoedtijdschriften streeft Folio vzw vier grote missies na:

Als je op de linken hierboven klikt, ontdek je hoe we deze missies in daden omzetten.

Samen beschikken de culturele, literaire en erfgoedtijdschriften in Vlaanderen over een grote meerwaarde, niet het minst door hun diversiteit en de gedrevenheid van hun redacties. In tijden waarin de behoefte aan visie, overzicht, duiding en achtergrond toeneemt, gelooft Folio dat hun rol alleen maar belangrijker wordt.

  • Tijdschriften zijn de borrelende bronnen van duurzame beschouwing over de rijke (eigentijdse én historische) creatie van Vlaanderen – een functie die de mainstream media steeds minder opnemen, terwijl die creatie juist gestaag aanzwelt.
  • Tijdschriften vormen voor zowel de culturele sector als het beleid een strategische partner in de publieke communicatie over literatuur, kunst en erfgoed – en dat op een manier die recht doet aan de beoogde complexiteit ervan.
  • Tijdschriften vervullen een kruispuntfunctie tussen academische, culturele en kritische circuits, die steeds minder op elkaar aansluiten. Zij kunnen ze verbinden.
  • Tijdschriften doen ook zelf aan literaire creatie, niet in het minst van beginnende schrijvers en van ervaren essayisten.
  • Tijdschriften zijn voor hun specifieke disciplinaire veld, of zelfs voor de hele culturele sector, gedroomde open plekken van debat en discussie – een nood die groeit, nu de samenleving steeds meer vragen stelt over de rol en de relevantie van kunst en cultuur.

Heeft ook jouw tijdschrift interesse om bij Folio aan te sluiten?
Bekijk onze voorwaarden en contacteer ons bij vragen. Folio beperkt zich niet enkel tot Vlaamse print-publicaties, we willen ons graag verbreden naar geïnteresseerde onlinecultuurmagazines en Nederlandse tijdschriften.