Wie is Folio?

Vele cultuurtijdschriften hebben zich verenigd in een nieuwe vereniging zonder winstoogmerk en hebben die Folio gedoopt. In 2020 zijn 37 cultuurtijdschriften lid van Folio vzw. Deze tijdschriften zetelen allemaal in de Algemene Vergadering en vervullen zo de werking van de organisatie.

De Algemene Vergadering stelde vervolgens een bestuursorgaan samen. De personen die daarin zetelen, zijn ofwel afkomstig uit ledenorganisaties, ofwel externe personen. Op 1 juli 2020 zetelen de volgende personen in het bestuursorgaan:

  • Carlo Van Baelen: oud-directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, het huidige Literatuur Vlaanderen. Zetelt o.a. ook in het bestuursorgaan van de Vlaamse Auteursvereniging.
  • Wouter Hillaert: mede-oprichter en oud-hoofdredacteur van rekto:verso. Is samen met Carlo Van Baelen voorzitter van Folio vzw.
  • An Leenders: directeur van Creatief Schrijven vzw, dat het magazine VERZIN uitgeeft.
  • Julia Stappers: communicatieverantwoordelijke bij DW B.
  • Peter Wouters: hoofdredacteur van OKV.
  • Bjorn Gabriëls: hoofdredacteur van Filmmagie.
  • Chris Van Gils: directeur content marketing bij Contentmoon.

Coördinator van Folio is Xavier Roelens. Hij publiceerde als dichter drie dichtbundels (waaronder Onze kinderjaren (2018), genomineerd voor de Grote Poëzieprijs) was in de eerste jaren van de eeuwwisseling hoofdredacteur van het Leuvense literaire tijdschrift en er is en in 2008 oprichter en eerste hoofdredacteur van Kluger Hans.

Voor vragen aan Folio kun je bij Xavier terecht op xavier@foliotijdschriften.be.