WT

Wt_2018_3_cover
WT (Wetenschappelijke tijdingen) werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing door de redactie die bestaat uit specialisten binnen en buiten de Vlaamse universiteiten. WT heeft een internationale adviesraad bestaande uit Belgische en internationale experts inzake de geschiedenis van het nationalisme.

Wist je dat…

  • WT opgenomen is in de tijdschriftenlijst van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen en de European Reference Index for the Humaniteit and the Social Sciences van de European Science Foundation?
  • WT een rubriek ‘Forum’ bevat waarin interviews, essays en andere teksten worden opgenomen die niet binnen het keurslijf van een wetenschappelijk artikel passen maar wel aansluiten bij het belangstellingsveld van het tijdschrift? De actuele toestand van het Nederlands in universitair onderwijs en wetenschapsbeoefening kwam bijvoorbeeld recent aan bod in diverse bijdragen.
  • WT alle belangrijke publicatie over de geschiedenis van de Vlaamse beweging recenseert?

Een abonnement bevat vier nummers en loopt vanaf het eerste nummer van een jaargang.
gewoon abonnement: 30 euro
abonnement buitenland: 40 euro
steunabonnement: 36 euro
afzonderlijk nummer: 10 euro
Abonneren

Contactgegevens:
WT
Lange Leemstraat 26
2018 Antwerpen
www.wt.be
info@wt.be