Folio

samenwerkingsverband tussen Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften

OPROEP: denk mee over CULTUUR op de VRT

Op 17 maart verscheen in De Standaard een opiniestuk van Roel Daenen (faro/ Stripgids) met als titel ‘Cultuur op de VRT: liefde moet van twee kanten komen’. Het werd mee ondertekend door vertegenwoordigers van de brede cultuursector. Bottomline was: “We willen daarom de hand uitsteken, en de VRT uitnodigen om echt met de cultuursector in dialoog te treden.” Een maand later volgde naar aanleiding van dit stuk een hoorzitting in het Vlaams parlement, voor de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daar spraken beide partijen de wens uit om met elkaar te gaan overleggen, tijdens een ontmoetingsmoment in het najaar.
De vertegenwoordigers polsen bij hun achterban naar hun bekommernissen, wensen en noden m.b.t. hun relatie met de VRT. Het spreekt voor zich dat de vraag verder moet gaan dan ‘hoe krijg ik mijn tentoonstelling/voorstelling/festival/… in de (nieuws)programma’s van de VRT?’ Het perspectief is: samenwerking in de echte zin van het woord en een duurzaam partnership. Voorbeelden van thema’s zijn: good practices (cf. samenwerking cultuursector – BBC), kindercultuur …
Daarom stellen we de volgende vragen aan de tijdschriften binnen Folio:
• Wat vindt u goede (praktijk)voorbeelden van culturele thema’s / onderwerpen op de VRT? En op andere omroepen?
• Wat zijn de belangrijkste cultuurgerelateerde thema’s die u graag (meer) ontwikkeld wilt zien op de VRT?
• Hoe kan u meer halen uit uw relatie met de VRT? Wat kan u doen? Wat kan de VRT doen?
Probeer uw standpunt en ideeën zo helder en bondig mogelijk te omschrijven.
Wanneer de vertegenwoordigers de vragen en noden hebben ontvangen, worden deze tegen uiterlijk 31 oktober geclusterd doorgegeven aan Roel Daenen (roel.daenen@faro.be, 02 213 10 73). Hij speelt deze op zijn beurt door aan de VRT.

5 jaar Ivo Michiels

DW B

Op 7 oktober 2017 zal het vijf jaar geleden zijn dat Ivo Michiels overleed. Lars Bernaerts & Sigrid Bousset vroegen aan acht auteurs om hun geliefde auteur sprekend in leven te houden.
Vincent Van Meenen varieert in Met de staat op een vragenlijst uit De mirakelen, Elizabeth, de mirakelen, het laatste deel van de Journal brut-cyclus, waarin Michiels een verlamde patiënt uit een coma laat ontwaken. Van Meenen projecteert een alter ego van zichzelf in een vergelijkbare toestand en stelt lichtvoetig zwaarwichtige vragen over zichzelf.
Lees meerBestel

Bordeelmanuscript Paul van Ostaijen opgedoken

Zondag 26 november 1922. Soldaat Paul van Ostaijen slijt zijn laatste dagen in het Belgische leger. Verveelde hij zich? Feit is dat hij begon te schrijven aan een groteske die hij op donderdag 30 november voltooide, 25 bladzijden: Het bordeel van Ika Loch. Eind 1925, begin 1926 kwam het tot publicatie. Het verhaal werd beroemd. Het manuscriptbleef onbekend. Tot nu.
foto Paul van Ostaijen in militaire dienst, Issum, 1922

Marc Somers | in Zuurvrij

2017-09-28 (3)2017-09-28 (4)2017-09-28 (6)

Hop until you drop? De (moeilijke) alliantie tussen urban en hedendaagse dans

Urban dance is uitgegroeid van een streetwise subcultuur tot een vorm die alomtegenwoordig is op de televisie, in de muziekindustrie én in de hedendaagse danswereld. Het ‘genre’ heeft het dus mooi voor elkaar. Of niet? Er blijkt in Vlaanderen immers nog veel werk aan de winkel om de urban cultuur de structurele steun en artistieke erkenning te bieden die ze potentieel verdient. Drie pioniers vertellen met welke tegenslagen en vooroordelen zij worstelen, ondanks de huidige hype. ‘De kansen die we krijgen, mogen niet fake zijn.’
Charlotte De Somviele in Etcetera

Verboden Boeken

‘Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.’ Geïnspireerd door Heinrich Heines beroemde quote en door Marta Minujins spraakmakende kunstwerk tijdens Documenta 14 op de Friedrichsplatz in Kassel, legde Deus ex Machina aan tien schrijvers de volgende denkoefening voor: ‘Welk boek zou jij willen verbieden?’
EM161 werd een prikkelend themanummer met bijdragen van o.a. Gaea Schoeters, Tom Hannes, David Nolens en Joachim Pohlmann.

DEM161 werd een prikkelend themanummer met bijdragen van o.a. Gaea Schoeters, Tom Hannes, David Nolens en Joachim Pohlmann.

Circus Picolini: klein maar fijn

Aangekomen in het dorp waar Circus Picolini die dag optreedt, kijk ik vergeefs uit naar een grote circustent want die staat ietwat verscholen op het terrein achter een schoolgebouw. De hele school is kleurrijk versierd, roodfluwelen gordijnen flankeren de ingang, er hangen tekeningen uit van clowns en circustenten, leerkrachten dragen grote strikken en tulen rokjes. Hier gaat straks geen doorsnee circusvoorstelling door, maar eentje die het resultaat is van een intense samenwerking van Circus Picolini met de schoolkinderen.
Beeld: Kevin Faingnaert

Lene Van Langenhove in CircusMagazine

Generatie ik en wij

Zou het kunnen dat verschillende generaties theatermakers anders naar dezelfde tijd kijken? Veelzeggend is in elk geval de zoektocht van een jongere generatie naar een nieuw evenwicht tussen individuele vrijheid en een verbindend collectief. De strijd van deze tijd?

Robbert van Heuven in Rekto:verso

‘O, dat ik ooit nog eens een vers met o beginnen mocht’. Over het leven en werk van Willem Kloos

Vijf jaar na de biografie In dit gevreesd gemis. Het leven van Willem Kloos (2012) geschreven door Bart Slijper, verschijnt bij uitgeverij Vantilt Willem Kloos 1859–1938. Oh God, waarom schynt de zon nog! door Peter Janzen en Franz Oerlemans. Tegelijkertijd verschijnt onder hun verantwoording een heruitgave van Kloos’ Verzen uit 1894. Ron Elshout nam deze nieuwe bundels onder de loep voor Poëziekrant.
Janzen en Oerlemans slagen erin nieuw licht te werpen op het beruchte stormachtige, onevenwichtige karakter van Kloos. Onder andere zijn verlatingsangst, wisselende stemmingen en zijn grootheidswaan worden in deze biografie in een bredere karakterschets geplaatst, die hoog scoort op de negen kenmerken van de Borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Maar ook in zijn Verzen valt de wispelturigheid van Kloos, die duidelijk in deze rijkelijk geïllustreerde en gedocumenteerde biografie geschetst wordt, af te lezen.

Hoe blockchain de muziekindustrie radicaal verandert

Technologieën als de mp3 zorgden voor een revolutie in de muziekconsumptie. Zorgt de ‘blockchain’ – een nieuwe zogenaamde ontregelende technologie — voor een revolutie in de manier waarop we muziek en artiest opnieuw kunnen ‘waarderen’? De technologie is er, maar de gevestigde muziekindustrie pruttelt tegen. Dimitri Vossen zoekt uit waarom dat zo is en sprak ook met (voorzichtige) optimisten.
Dimitri Vossen in: Gonzo (circus) #141
%d bloggers liken dit: